Skip to content
Veranderen uw gegevens zoals.
  • woonadres
  • telefoonnummer
  • email adres

Geef dit dan door aan de ledenadministratie. via email: Ledenadministratie@axia-schiedam.nl of aan de leiding in de les.

 

Wilt u opzeggen, dat vinden wij jammer maar kan op de volgende manieren.

 

Het lidmaatschap dient u schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie.

Dhr. C. de Roon email: Ledenadministratie@axia-schiedam.nl of via de contact pagina van onze website.

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 maanden.

 

 

In de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers geen foto’s online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van foto’s van uw kind(eren) op onze website, Facebookpagina en andere vormen van (sociale) media.

De persoonsgegevens zullen ook gedeeld worden met de KNGU in verband met het verplichte lidmaatschap.

U moet daarom het bijgeleverde formulier invullen en inleveren bij de leiding. U kunt daarop aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het publiceren van foto’s van uw kind(eren) op Facebook, de website of in lokale media.

 

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met ons.

Back To Top