Ga naar hoofdinhoud

Kleuren turnen is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden niet op basis van leeftijd, maar op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden. Inderdaad, net als bij bijvoorbeeld voetbal of judo!

Vanaf januari 2018 werkt AXIA Schiedam met het nieuwe systeem Kleuren Turnen.

Dankzij Kleuren Turnen biedt AXIA:

 • Een positieve manier om de (motorische) ontwikkeling te stimuleren.
 • Lessen waarin ieder kind op eigen niveau kan werken.
 • Een heldere lesstructuur.

Kleuren Turnen kenmerkt zich door:

 • Oefeningen vanaf de basis.
 • Veel variatie & differentiatiemogelijkheden door een diversiteit aan beweeg-stapjes.
 • Het bieden van inzicht in de ontwikkeling van kinderen.
 • Het realiseren van betrokkenheid voor zowel leden als ouders.

De bijbehorende Tools:

 • Het Doelenboekje.
 • Leden worden betrokken bij de inhoud in de doelenboekjes. Meerdere malen tijdens het seizoen zijn er kijklessen voor ouders en mogen de doelenboekjes ingezien worden.
 • Het Diploma Turnen.
  Bij deze toetsingsmomenten (3x per jaar), tonen de leden hun ontwikkeling. Zij worden op een positieve en inzichtelijke wijze beoordeeld.

Neem voor vragen en informatie over ons lesrooster contact op via de website.

Back To Top